http://biyyoloji.sitemynet.com
Çevremizdeki varlıklardan bazıları canlı, bazılarını ise cansız olarak adlandırırız. Cansız gibi görünen bazı varlıkların canlı olabileceğini düşündünüz mü? Sizce bir buğday tanesi canlı mıdır? Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmeleri için uygun şartlara gereksinim duyarlar. Bazı canlılar soğuk, bazıları sıcak ortamda yaşar ve ürer. Bazıları az bazıları çok ışığa gereksinim duyar. Uygun şartlar oluşmadığında bazı canlılar yaşamsal faaliyetlerini azaltır; cansız varlık özellikleri gösterir. Varlıkların cansız özellikleri gösterdiği bu döneme UYKU hali denir. Buğday ve mercimek tohumları uyku halindeki canlılara örnektir. Uyku halindeki canlılar uygun koşullar oluşuncaya kadar canlılık özelliklerini korumaya çalışırlar. Koşullar uygun hale geldiğinde yeniden yaşamsal faaliyetlerini hızlandırır